Meer opvang asielzoekers nodig

DEN HAAG, 12 FEBR. De opvang voor asielzoekers moet binnen anderhalve maand worden uitgebreid met 3.000 tot 4.000 plaatsen. Het kabinet zal daarom een “dringend beroep” doen op een groot aantal gemeenten om extra opvang voor vluchtelingen te regelen.

Dit schrijft staatssecretaris Schmitz (Justitie) in een gisteren verzonden brief aan de Tweede Kamer.

Nederland kampt met een onverwacht hoge instroom van asielzoekers. Voor 1997 had het ministerie van Justitie gerekend op circa 25.000 asielzoekers, terwijl uiteindelijk ruim 34.000 mensen asiel in Nederland hebben aangevraagd. Onder hen bevinden zich vooral veel vluchtelingen uit Irak, veelal Koerden uit Noord-Irak, en Afghanen.

Op dit moment worden terreinen gereed gemaakt om asielzoekers in caravans en containers onder te brengen.

Maar, zo schrijft Schmitz, “op de iets langere termijn blijft de situatie penibel en komen de grenzen in zicht aan de mogelijkheden om binnen de huidige condities nog voldoende opvangcapaciteit te kunnen realiseren”.

In een brief aan alle colleges van B en W en alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben staatssecretaris Schmitz en minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) hen opgeroepen voldoende huisvestingplaatsen te bieden. “Eventuele noodmaatregelen kunnen niet worden uitgesloten”, aldus Schmitz.

De bewindsvrouw wijst ook op de vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die in afwachting van een huis in een gemeente nog steeds in een asielzoekerscentrum verblijven. Schmitz wil hen voorlopig onderbrengen in leegstaande woningen of appartementen.

Deze zogenoemde statushouders zouden ook naar bungalowparken en recreatiecentra kunnen verhuizen.

Justitie heeft al vaker asielzoekers in deze 'noodopvang' ondergebracht. Probleem is echter dat het toeristenseizoen aanbreekt. In het voorjaar worden de huisjes van de diverse bungalow- en recreatieparken aan toeristen verhuurd.