LOGO

Het ontstaan van het Philips-schildembleem is een bron van geruchten. Twee creatieven eisten de eer op.

Ir. Louis Christiaan Kalff werkte van 1925 tot 1959 bij Philips. Naar eigen zeggen kwam hij op het idee van de drie golflijnen nadat hem was uitgelegd dat geluid bestaat uit golven in de ether. Hij zette dat beeld, samen met vier gele sterren, op een verpakking van radiolampen.

Johan G. van der Ley begon in 1929 bij het Eindhovense bedrijf en beweerde de ware geestelijk vader te zijn van het logo. De sterren zouden staan voor elektrische verlichting en de golven zouden geleidelijk steeds meer in combinatie met dit beeld zijn gebruikt. Aldus

ontstond de cirkel (die volgens sommigen een wereldbol symboliseert) met

daarin de golflijnen met de vier sterren. Omstreeks 1930 zou het schild,

met daarin het woord Philips, als omlijsting zijn toegevoegd.

Over het ontstaan van het schildembleem doet het verhaal de ronde dat de

hang naar adel van de familie Philips een rol speelde. De familie zou haar naam graag op een adellijk schildje hebben gezien.

Het Philips-archief geeft geen uitsluitsel over de ware toedracht. Pas in 1948 had de inschrijving van een algemeen Philips-merk plaats. Sindsdien is het logo nagenoeg onveranderd gebleven. In 1972 werd blauw de standaardkleur.

Bron: 'De schuld van het schildembleem', Dingeman Kuilman (1991)