Last van duurder pond en lage olieprijs; Winst Koninklijke Shell valt met 17 pct

DEN HAAG, 12 FEBR. De nettowinst van de Koninklijke Shell Groep is vorig jaar met 17 procent gedaald, van 5.691 miljoen pond sterling tot 4.736 miljoen pond (15.086 miljoen gulden). Dat heeft de Shell-directie vanochtend bekendgemaakt.

Exclusief voorraadeffecten en bijzondere posten daalde de winst met

6 procent tot 4.904 miljoen pond. In het vierde kwartaal nam de winst van het olieconcern met 32 procent af, en exclusief voorraadeffecten en bijzondere posten met 23 procent.

In dollars gemeten was de jaarwinst slechts 1 procent lager dan het recordresultaat over 1996.

De 'Koninklijke', de Nederlandse poot van het concern die in Amserdam aan de beurs is genoteerd, wil een slotdividend uitbetalen van 1,80 gulden per aandeel. Daarmee komt het totale dividend over 1997 uit op 3,10 gulden. Dat is 17 procent meer dan over 1996.

Het rendement op geïnvesteerd vermogen van de groep daalde van 13,2

procent in 1996 tot 11,4 procent in 1997. In dollars was het verschil maar 0,3 procent.

Shell had vorig jaar flink te lijden van de waardestijging van het Britse pond (een verlies van 420 miljoen dollar), de crisis in Azië

en de sterk gedaalde olieprijzen.

De investeringen beliepen mondiaal in totaal 8,2 miljard pond, 6 procent

meer dan in 1996.

In de sector exploratie en productie van olie en gas daalde het resultaat in ponden met 8 procent door de lage olieprijs, maar in raffinage en verkoop van brandstoffen werd een winststijging van 6 procent bereikt. Zonder voorraadeffecten bedroeg die toename zelfs 21 procent. De chemie zorgde voor een winststijging met 2 procent. De president-directeur van de Koninklijke, drs. C.A.J. Herkströter, neemt binnenkort wegens pensionering afscheid. In die functie wordt hij opgevolgd door directielid drs. M. van den Bergh. Mark Moody Stuart, de Britse president-directeur, volgt Herkströter op als voorzitter van

de Groepsdirectie, de hoogste functie bij Shell.

Herkströter, die de jaarcijfers vanochtend voor de laatste maal presenteerde, noemde het “jammer wat er in het vierde kwartaal is gebeurd, maar we kunnen toch laten zien dat de maatschappij er nog steeds goed voor staat”.

De kasstroom van Shell was vorig jaar 10,2 miljard pond sterling, ongeveer gelijk aan die in 1996. Het aantal werknemers van Shell is door

de aankoop van de resterende 50 procent aandelen in het chemiebedrijf Montell gestegen tot 106.000. Vorig jaar heeft Shell ook een belang van 50 procent genomen in de internationale elektriciteits-productiemaatschappij Intergen, een alliantie met het Russische Gazprom gevormd en in de Verenigde Staten het gasbedrijf Tejas

Gas overgenomen. Verder is in de VS samen met Texaco het bedrijf Equilon

Enterprises opgericht, en werd met chemieconcern BASF een gezamenlijke onderneming voor de productie van polyetheen opgericht.

Doelstelling voor 1998 blijft volgens Herkströter een gemiddeld rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van 13 procent.