Kamer nog verdeeld over boycot fout hout

DEN HAAG, 12 FEBR. De Tweede Kamer blijft worstelen met een initiatiefwet die het gebruik van tropisch hardhout in Nederland moet helpen beperken. Ook gisteren bleek tijdens een debat met staatssecretaris Van Dok (buitenlandse handel) dat er nog geen meerderheid is te vinden voor de voorstellen van het Kamerlid M. Vos (GroenLinks). Vos maakt zich al bijna vier jaar sterk voor wettelijke stappen die ertoe moeten bijdragen dat er een halt wordt toegeroepen aan de internationale ontbossing.

Gisteren stond een voorstel van Vos ter discussie om een keurmerk in te voeren in de vorm van twee labels: groen voor hardhout dat afkomstig is uit duurzame bossen en rood voor hout uit wouden waar op onverantwoorde wijze wordt gekapt. De consumenten zouden op die manier geïnformeerd kunnen worden of ze 'goed' dan wel 'fout' hout aanschaften.

Staatssecretaris Van Dok wees er echter op dat een verplicht keurmerk in strijd zou kunnen zijn met verschillende internationale handelsverdragen, waarbij Nederland partij is. Ook VVD, CDA en GPV toonden zich hierover bezorgd, waardoor Vos aan het einde van het debat weer met lege handen bleef staan. Ze zegde toe spoedig terug te zullen komen met een aangepast voorstel.

Wanneer dat in de Kamer zal worden besproken, is onduidelijk. Kamervoorzitter Bukman, die zich geërgerd toonde over de zijns inziens gebrekkige voorbereiding van de Kamer op het debat, wilde gisteren niet toezeggen dat dit volgende week al zou kunnen. Eerder wilde Vos een algeheel verbod op de invoer van hout dat niet uit duurzame bossen is gewonnen, maar dat bleek niet haalbaar.