Jeugdcriminaliteit stijgt in Friesland

LEEUWARDEN, 12 FEBR. Het aantal jeugdige criminelen tussen de 12 en 17 jaar dat in aanraking kwam met de politie is in Friesland tussen 1992 en 1996 met 80,4 procent gestegen. Landelijk nam dit percentage toe met 24,6.Bovendien is de criminaliteit onder de Friese jongeren harder geworden.

Dit blijkt uit een onderzoek van C. van Meurs, student sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, dat in opdracht van de korpsleiding van de regiopolitie Friesland werd gehouden. Het aantal minderjarige verdachten dat werd verhoord voor verstoring van de openbare orde steeg in 1992 met 196 procent in vergelijking met 1992. Het geweld tegen personen nam toe met 95 procent, gevolgd door vermogensmisdrijven (diefstal, inbraak, verduistering, afpersing), die een stijging met 69 procent te zien gaven.

Volgens de onderzoeker is in Friesland de afgelopen vier jaar een 'inhaalslag' gemaakt en bevindt de geregistreerde criminaliteit zich nu op vrijwel hetzelfde niveau als in de rest van het land. De stijging van het aantal aangehouden jeugdige verdachten wordt volgens de politie mede veroorzaakt door de bereidheid van burgers sneller aangifte te doen en doordat de politie meer gespitst is op het probleem.

In Nederland nam het aantal minderjarige meisjes dat in aanraking kwam met de politie tussen 1992 en 1996 toe; in Friesland daalde dit percentage van 15,1 procent naar 11,6. De Friese politie wil meer greep krijgen op de jeugdcriminaliteit door nauwer samen te werken met scholen, buurt- en sportverenigingen en het maatschappelijk werk.

In Vlieland werd relatief het hoogste aantal minderjarige verdachten verhoord, gevolgd door Bolsward en Terschelling. De vier Friese Waddeneilanden komen alle voor in de top tien van de plekken waar de meeste misdrijven door jeugdigen plaatsvinden. Volgens het onderzoek komt dit door het hoge aantal toeristen dat de eilanden bezoekt.