Israel met gasmaskers 'als bang konijn'

In Israel worden weer gasmaskers uitgedeeld voor het geval van een Iraakse gifgasaanval. Maar dat is niet onomstreden: sommigen vinden dat Israel beter op zijn wapens kan vertrouwen.

TEL AVIV, 12 FEBR. De burgemeester van de stad Katzrin op de hoogvlakte van Golan, Sammi Bar-Lev, heeft vandaag uit protest tegen de “paniekpolitiek van de regering-Netanyahu” zijn gasmasker ingeleverd. In een radiovraaggesprek zei hij vanmorgen dat gasmaskers vrijwel nutteloos zijn.

Volgens hem zou het veel verstandiger zijn de honderden miljoenen guldens die nu worden uitgegeven voor de aankoop van gasmaskers in het buitenland, onder andere in Nederland, te investeren in onderwijs en huisvesting. Bar-Lev zei meer te vertrouwen op de afschrikwekkende werking van Israels wapenarsenaal ter verdediging en beveiliging van Israel dan op gasmaskers.

De regering-Netanyahu heeft onder invloed van aanhoudende onrust onder de Israelische bevolking een luchtbrug ingesteld voor het aanvoeren van in het buitenland gekochte gasmaskers. Twaalf vliegtuigen van El Al zullen tijdens speciale vluchten in korte tijd met nieuwe ladingen gasmaskers het tekort aan dit artikel in Israel moeten wegwerken.

De krant Ha'arets meldt vandaag dat de Verenigde Staten hebben besloten het sturen van vaccin tegen biologische oorlogvoering naar Israel uit te stellen. Deze medicijnen en apparatuur voor het opsporen en identificeren van biologische wapens zullen in pakhuizen voor Israel in de VS worden opgeslagen en zonodig per luchtbrug naar de joodse staat worden vervoerd. Volgens Ha'arets heeft Washington deze beslissing genomen in weerwil van een geheim document van de Amerikaanse inlichtingendienst waarin staat dat in het westelijke en zuidelijke deel van Irak tientallen schietklare Scud-raketten staan die niet alleen Israel, maar ook Saoedi-Arabië en Koeweit kunnen bereiken. Tijdens de Golfoorlog in 1991 werd Israel vanuit West-Irak met Scuds bestookt.

De Israelische minister van Defensie, Yitzhak Mordechai, zei gisteren dat er slechts een kleine kans bestaat dat Irak Israel met Scud-raketten zal bestoken zoals in 1991 het geval was. “Maar we kunnen zelfs dat kleine risico niet nemen zonder de nodige voorbereidingen te treffen”, zei hij. Irak heeft enkele malen verzekerd niet van plan te zijn Israel aan te vallen, maar premier Netanyahu heeft vandaag nog verklaard daar niet op te vertrouwen. “We vertrouwen alleen op onszelf”, aldus Netanyahu.

Het uitdelen van en vernieuwen van gasmaskers en in de kranten verschijnende artikelen over het in gereedheid brengen van met nylon en natte doeken op de vloer beschermde 'veiligheidskamers' maakt deel uit van de psychologische voorbereiding van de Israelische bevolking op Iraakse raketaanvallen.

De Israeliërs worden in verwarring gebracht door de babylonische spraakverwarring op regeringsniveau over een dergelijk scenario. Enerzijds wordt de bevolking gerustgesteld dat de kansen minimaal zijn dat Irak Israel met biochemische wapens zal aanvallen, terwijl anderzijds de luchtbrug voor de aanvoer van gasmaskers de bloeddruk van de mensen opjaagt.

Net als de burgemeester van Katzrin doet ook Ha'arets vanmorgen een beroep op de regering “ons geen gasmaskers te geven”. Volgens deze gezaghebbende krant is dat de enige manier om te verhinderen dat Israel zich als een “bang konijn” gedraagt. Israel doet er volgens Ha'arets beter aan te vertrouwen op zijn aanvalscapaciteit. Dat is de beste manier om Saddam Hussein ervan te overtuigen dat het Israel ernst is terug te slaan ingeval hij zijn raketten op Tel Aviv loslaat. “De tijd is aangebroken om de voorkeur te geven aan investeringen in raketten en vliegtuigen boven schuilkelders en plakband”, schrijft Ha'arets vandaag.

    • Salomon Bouman