Israel

Zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittanië van plan om Israel's massavernietigingswapens te inspecteren en zal de Amerikaanse regering eisen ze te zien en vervolgens te ontmantelen?

Hoe is het mogelijk dat Israel ongestraft Libanees, Syrisch en Palestijns grondgebied kan blijven bezetten en een veelheid van VN-resoluties negeren? Zijn de VS en Groot-Brittanië ook van plan Israel te bombarderen als gevolg van het niet nakomen van deze resoluties? Ik denk het niet.

Opnieuw zullen we getuige zijn van de onrechtvaardigheid van degenen die beweren dat zij de bewakers zijn van de internationale rechtsorde.