Hulp aan arme landen naar dieptepunt

PARIJS, 12 FEBR. De officiële hulp van rijke landen aan ontwikkelingslanden is in 1996 verder gedaald naar het laagste niveau in

dertig jaar.

Dit staat in een gisteren gepresenteerde studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarbij alle belangrijke industrielanden zijn aangesloten. Volgens de OESO bedroeg de

officiële ontwikkelingshulp in 1996 59,9 miljard dollar. Dat is 4,5

miljard dollar, ofwel 5,8 procent minder dan het jaar ervoor.

“We moeten de daling keren,” aldus voorziter James Michel van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO. De hulp bedroeg 0,25

procent het gezamenlijke bruto binnenlands product van de 21 DAC landen,

veel minder dan de dertig jaar geleden door de VN geformuleerde doelstelling van 0,70 procent. Alleen Denemarken, Nederland, Zweden en Noorwegen haalden het percentage. (AP)