Fraudeurs verzwegen kapitaal

AMSTERDAM, 12 FEBR. Betrokkenen bij de Amsterdamse beursfraude hebben samen honderden miljoenen guldens voor de belasting verzwegen. De

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft berekend dat de laagste belastingschaal met een punt omlaag zou kunnen, als de staat dat

bedrag zou hebben geïncasseerd.

Dat zei hoofdofficier van justitie J.M. Vrakking gisteren in het tv-programma Nova. “De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Ziekenzorg, bejaardenzorg, woningbouw, de kosten hiervoor moeten

we met z'n allen opbrengen'', aldus Vrakking.

De hoofdofficier is van plan de gefortuneerde belastingontduikers in de beursfraudezaak hard aan te pakken. Strafrechtdeskundigen betwijfelen of

dat lukt. Het kost het openbaar ministerie veel moeite om van de rechtszaken van de hoofdverdachten meer dan alleen fiscale zaken te maken, die doorgaans slechts lichte straffen opleveren.

Vrakking zei gisteren er op te vertrouwen dat het beursfraudeonderzoek, de Operatie Clickfonds, met goed gevolg wordt afgerond. “Behalve belastingfraude kunnen wij in sommige gevallen ook frontrunning hard maken.” Frontrunning is een vorm van effectenhandel met voorkennis. Ook

zegt Vrakking dat justitie harde bewijzen heeft voor enkele gevallen van

omkoping.

Vanmiddag bijt officier van justitie H. de Graaff het spits af met de eerste beursfrauderechtszaak. Het gaat om de eerste van een groep van circa zestig houders van een coderekening. Het geld op deze anonieme buitenlandse bankrekeningen was onttrokken aan het zicht van de fiscus. Via de hoofdverdachten in de beursfraudezaak (commissionairs en vermogensbeheerders) werd met het vermogen gehandeld op de Amsterdamse effectenbeurs.

De eerste verdachte is de ex-directeur van Holland Casino's Th. van K. Uit zijn dagvaarding blijkt dat justitie hem ervan verdenkt van 1990 tot

1997 opzettelijk onjuiste belastingaangifte te hebben gedaan. Op overtreding van de Belastingwet staat een maximumstraf van vier jaar.