Frans tekort 3 à 3,1 procent

PARIJS, 12 FEBR. Het Franse begrotingsgekort over 1997 is uitgekomen op 267,7 franc, ofwel 3 à 3,1 procent van het bbp. Dat

is een fractie boven de norm in het Verdrag van Maastricht van 3,0 procent voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (AFP)