Financiële en arbeidsonrust in Z-Korea

SEOUL, 12 FEBR. Op de financiële markten in Zuid-Korea heerste

vandaag onrust door de dreiging van een grote staking die voor morgen is

uitgeroepen door de militante vakcentrale Korean Federation of Trade Unions (KCTU).

In de straten van Seoul patrouilleerden vanmorgen duizenden leden van de oproerpolitie. De regering heeft de staking, die gericht is tegen

het wettelijk mogelijk maken van massale ontslagen in het Koreaanse bedrijfsleven, onwettig verklaard.

In het vorige week gesloten akkoord tussen regering, vakbeweging en werkgevers was tot een wettelijke regeling over massa-ontslagen besloten. Een wetsvoorstel ligt bij het parlement dat er in de komende weken over zou beslissen. Maar over het voorstel is nu al een impasse ontstaan. De grootste politieke partij, de Grand National Party, heeft zich fel gekeerd tegen de concessies die tijdens de onderhandelingen aan

de bonden zijn gedaan. De GNP is vooral gekant tegen het toestaan van politieke activiteiten van de vakbeweging. De militante vakcentrale KCTU

vindt daarentegen dat de concessies nog lang niet ver genoeg gaan en eist verdergaande inperking van de macht van de eigenaren van de grote onderneming, de zogenoemde chaebols. Vakbondsleden van twee grote fabrieken van Hyundai (o.a. auto's, scheepsbouw, machines) hebben al gezegd morgen te staken. (Reuters, AP)