De Internationale

Jaap Boerdam schrijft in NRC Handelsblad van 7 februari dat het VVD-congres eindigde “met het aanheffen van de Internationale door alle VVD-ministers. Een ideetje van Gerrit Zalm”.

Het waren de 200 miljoen kostende wijzigingsvoorstellen van het VVD-congres die deze snaakse minister op dat 'ideetje' brachten, zie NRC Handelsblad van 2 februari. Het betrof dus niet een toespeling op de totstandkoming van de VVD, vijftig jaar geleden (het jubileum werd recent gevierd), waarbij de Internationale als een der katalysatoren gold.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was in 1946 de Partij van de Arbeid opgericht, waarin behalve de SDAP ook andere vooroorlogse partijen opgingen, zoals de links-liberaal georiënteerde Vrijzinnig Democratische Bond. Veel leden van deze Bond voelden zich niet op hun plaats in de PvdA, die naar hun mening teveel een voortzetting was van de oude SDAP. Tijdens partijbijeenkomsten werd geregeld de Internationale aangeheven. Meezingen werd ook van de vrijzinnig-democratische stroming verwacht. En daarmee was de maat vol.

De voorman van de VDB, mr. P.J. Oud, in 1946 lid van de PvdA geworden, bedankte al na een jaar en met hem een aantal voormalige VDB-ers.

Op initiatief Oud werd een 'Comité tot voorbereiding ener Democratische Volkspartij' in het leven geroepen, dat met de inmiddels door mr. D.U. Stikker opgerichte liberale Partij van de Vrijheid begin 1948 fuseerde tot de VVD. Jaap Boerdam noemt de huidige minister van Financiën, naar aanleiding van zijn 'ideetje' een absurdist, en dat is wel een juiste kwalificatie, gelet op het hierboeven toegelichte verband tussen de Internationale en het tot stand komen van de VVD.