Witte Huis komt met nieuw akkoord tabaksindustrie

NEW YORK, 11 FEBR. Het Amerikaanse Witte Huis zal vandaag een nieuwe ontwerpakkoord tussen overheid en de tabaksindustrie presenteren. Het akkoord is opgesteld door een team onder leiding van senator Kent Conrad van North Dakota. Het nieuwe ontwerpakkoord stelt strengere eisen aan de tabaksindustrie dan de overeenkomst tussen de industrie en de officieren van justitie van de deelstaten, dat dateert van afgelopen juni.

Toen werd de tabaksindustrie algehele vrijstelling van rechtsvervolging wegens gezondheidsschade bij rokers aangeboden in ruil voor 368,5 miljard dollar over een periode van 25 jaar voor het dekken van kosten in de gezondheidszorg.

Voorts zou de prijs van sigaretten in tien jaar met $ 1.50 worden verhoogd en roken onder jongeren moest over een periode van tien jaar vijftig procent dalen. De Food & Drug Administration (FDA) zou beperkte bevoegdheden krijgen bij het toezien op naleving.

Dat akkoord sneuvelde onder de lawine van kritiek uit het Witte Huis en anti-tabaksgroepen. Geen politicus was in de loop van het najaar bereid het nog te verdedigen.

Het nieuwe ontwerp-akkoord staat slechts gedeeltelijke immuniteit van rechtsvervolging voor, verhoogt de prijs van een pakje sigaretten met 1,50 dollar in drie jaar en eist terugdringing van het roken onder jongeren met 65 procent in tien jaar. De bevoegdheden van de FDA zijn uitgebreider.

Het ontwerp-akkoord ligt politiek zeer gevoelig. Geen politicus kan het zich veroorloven om in het eigen district te horen dat hij te aardig is geweest tegen de tabaksindustrie. Over het algemeen waren Republikeinen altijd toeschietelijker. Zij kregen dan ook meer financiële steun van de industrie voor hun verkiezingscampagnes.

Om het initiatief niet uit handen te geven heeft het Witte Huis nu zijn fiat gegeven aan het meest restrictieve voorstel dat in de wandelgangen circuleerde. Hoe lang de weg is die het nieuwe ontwerpakkoord nog te gaan heeft is geheel onduidelijk. De tabaksindustrie is echter blij dat er weer een een voorstel op tafel ligt dat een uitgangspunt kan zijn voor verdere handelingen.

In sommige deelstaten zijn schikkingen getroffen maar in andere gaan processen nog door, waarbij terugbetaling van de ziektekosten voor rookslachtoffers in de afgelopen jaren. In Minnesota kwam naar buiten dat de industrie vanaf de jaren zeventig tot eind jaren tachtig naarstig op zoek was naar het geheim van Marlboro: het gebruik van ammonia in tabak voor de 'nicotinekick'.