Van Mierlo bij Poncke Princen

JAKARTA, 11 FEBR. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) heeft vanmorgen tijdens zijn bezoek aan Indonesië in Jakarta gesproken met Poncke Princen. Het gesprek ging over de mensenrechtensituatie in het land.

Bij het onderhoud waren ook vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties, onder wie Bambang Wijanyanto van de Indonesische arbeidersvereniging LBH, aanwezig. Zowel Princen als Van Mierlo weigerde mededelingen te doen over het gesprek. “Als mensenrechtenvertegenwoordigers hebben we ons 'klachje' geklaagd bij de minister”, aldus Princen. Er is niet meer gesproken over een visum voor Nederland voor de activist. Hij heeft begin dit jaar om persoonlijke redenen zijn visumaanvraag ingetrokken. Van Mierlo blijft tot morgenavond in Jakarta. (ANP)