Uitspraken zijn een belediging

Wat vindt u van de benoeming van kroonprins Willem-Alexander tot lid van het Internationaal Olympisch Comité, is een van de discussievragen in de rubriek Tegenspraak op de Internetpagina van NRC Handelsblad. Een selectie van de reacties.

Stel, ik kan het me haast niet voorstellen, maar stel dat de aangehaalde uitlatingen van de heer Huibregtsen op waarheid berusten, en zij daadwerkelijk zijn gebezigd. Dan roept dat bij mij de volgende vraag op: het doen van beledigende uitlatingen over leden van het koningshuis is, als ik het goed heb, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Het is zelfs een misdrijf, meen ik ooit te hebben moeten leren. In strikte zin zou nu een gerechtelijk vooronderzoek kunnen worden ingesteld, tegen de heer Huibregtsen.

Indien er inderdaad een brief ligt, ondertekend en wel, dan is het wel duidelijk dat de regering zal voorkomen dat het OM een onderzoek instelt tegen de heer Huibregtsen. Immers, wat is de ene tekst waard in een land waar de regering de rechtsgeldigheid van een andere tekst aan haar laars lapt. Het is meten met twee maten. Wie vrij van zonde is, werpe de eerste steen.

J. HAGEN

Opvallend is dat ik geen enkele sporter heb horen klagen over de voordracht van Willem-Alexander, hooguit kreeg hij een minpuntje op sportervaring (Bart Veldkamp). Hij is diplomatiek, enorm sport-minded en kan vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid zich niet op elk vlak actief bezig houden met sport maar kan binnen het IOC zijn bijdrage leveren.

COR VAN 'T WOUDT

Niet alleen is het inderdaad een judasstreek als de prins zijn woord niet na komt, maar de prins besefte maar al te goed dat hij alle kandidaten (en die waren allen zonder een uitzondering beter dan de prins) achter zich kon laten door zich kandidaat te stellen, puur alleen op grond van zijn afkomst. De heer Samaranch omringt zich blijkbaar graag met mensen die aristocratisch aanzien hebben en niet gehinderd worden door kennis van de sportwereld. Als de prins nu eerst eens zijn diensten voor de sport had bewezen, dan was het redelijk geweest dat hij zich kandidaat had gesteld. Nu geeft de prins op een niet mis te verstane wijze blijk van zijn minachting van de omgangsregels die normaliter voor burgers gelden. Maar ga zo door Alexander. Des te eerder is Nederland een republiek.

MICHEL VAN LEEUWEN

Inderdaad is het voor de prins niets dan logisch om te worden 'uitverkoren' tot lid van een gezelschap dat zeggenschap heeft over zaken waar hij als persoon misschien wel feeling mee heeft, maar voor de rest ook niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken. Is het koningschap niet exact hetzelfde? In ieder geval is het voor hem een uitstekende oefening en voor ons ook (om weer) te wennen aan de absurditeit van de gedachte.

T.I. WERKMAN, Kauniainen Finland.

Meer reacties kunnen worden verstuurd naar tegenspraak@nrc.nl (www.nrc.nl)