Topverdiensten bij Nederlandse pensioenfondsen

ROTTERDAM, 11 FEBR. De Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar bijna 100 miljard gulden verdiend op hun beleggingen, een absoluut record. Het hoge rendement betekent dat bedrijven en werknemers uitzicht krijgen op lagere of tot nul gereduceerde pensioenpremies.

Een aantal ondernemingen, zoals Philips, kan zelfs geld terugkrijgen van hun pensioenfonds doordat de pensioenreserves boven eerder vastgestelde limieten zijn uitgekomen. Het Philips Pensioenfonds gaf eerder aan dat het enkele tientallen miljoenen guldens wil teruggeven.

De pensioenfondsen, die eind 1997 samen een belegd vermogen hadden van ongeveer 700 miljard gulden, haalden vorig jaar een rendement op hun beleggingen van zo'n 16 procent, wijzen becijferingen van experts uit. Dit is het op een na hoogste percentage in de laatste tien jaar. Een 'papieren portefeuille' van de adviesfirma WM Company die de beleggingen van het gemiddelde pensioenfonds moet benaderen realiseerde vorig jaar een rendement van iets meer dan 16 procent. Dit cijfer is echter niet automatisch maatgevend voor de beleggingswinsten in de praktijk, zegt WM. De grote pensioenfondsen komen begin april met cijfers over hun prestaties. Alleen pensioenbeheerder Beon (voor de bakkers en de suikerverwerkende industrie) onthulde tot nu toe een rendement van ruim 19 procent.

De rendementen van pensioenfondsen lagen vorig jaar ondanks de financiële crisis in Azië nog iets hoger dan in 1996, toen ze 15,2 procent beleggingswinst boekten.

De pensioenfondsen hebben vorig jaar vooral geprofiteerd van hun spectaculair gegroeide beleggingen in aandelen. Op de Nederlandse effectenbeurs, waar de pensioenfondsen van oudsher relatief veel kapitaal hebben belegd, gingen de koersen met meer dan 40 procent omhoog.

De jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de pensioenfondsen bijna 34 procent van hun vermogen in aandelen hadden belegd, een historisch hoogtepunt.

De afgelopen vijf jaar hebben de pensioenfondsen naar schattting 350 miljard gulden verdiend op hun beleggingen. Deze rendementen zijn becijferd op basis van de marktwaarde van de beleggingsportefeuilles.

De pensioenfondsen hechten zelf meer waarde aan hun prestaties op lange termijn dan aan jaarlijkse, soms sterk wisselende prestaties. Philips Pensioenfonds, dat al een aantal jaren achtereen goed presteert, heeft vorig jaar aangekondigd dat het Philips-concern dit jaar geld kan verwachten als de rendementen op het niveau van 1996 zouden blijven. Philips hoeft de komende jaren ook geen premie te betalen. Een vergelijkbare premievrije periode geldt al jaren bij bedrijven als Nedlloyd, NS en Unilever Nederland.

De verwachting onder experts is dat pensioenfondsen vorig jaar sterk uiteenlopende resultaten hebben geboekt, afhankelijk van hun reacties op de soms grillige financiële markten.