Studie: Geef cliënt budget voor thuiszorg

NIJMEGEN, 11 FEBR. Mensen die thuis langdurige en intensieve zorg en hulp nodig hebben oordelen positief over een cliëntgebonden budget. Met dit bedrag, dat de daadwerkelijke hulp van de thuiszorg vervangt, kunnen cliënten op de particuliere markt meer en betere zorg inkopen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) in Nijmegen. Sociologe C. Ramakers deed op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek onder groepen hulpbehoevenden in Eindhoven en de regio Noord en Zuidwest-Drenthe. Zij is vandaag gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

Ruim 1.000 patiënten kregen de keus tussen de gewone hulp, verzorgd door thuiszorg en kruiswerk, of een budget waarmee zij zelf hulp konden kopen. Met name nieuwe cliënten van de thuiszorg bleken enthousiast over de mogelijkheid de hulp zelfstandig en op maat te organiseren.

Zij voelden zich gelijkwaardiger en minder afhankelijk van familieleden. Een behoorlijk aantal mensen betaalde met het budget hulp van familieleden, de zogenaamde mantelzorg. Daardoor kwamen relaties minder onder druk te staan, aldus de onderzoekster.

De helft van de patiënten kwam uit met het bedrag dat zij toegewezen kregen. Zo'n 35 procent hield geld over en 8 procent kwam tekort. In een enkel geval kocht de cliënt helemaal geen hulp in.

Ramakers adviseert op basis van het onderzoek om een keuzestelsel in de thuiszorg te introduceren. De groep mensen die liever alles door de thuiszorg laat regelen kan daarvoor kiezen. Zelfstandiger mensen kunnen met een budget hun eigen zorg op maat realiseren. De alternatieven moeten volledig gelijkwaardig zijn, aldus de onderzoekster. (ANP)