Shell-topman ziet af van leiden raad commissarissen

ROTTERDAM, 11 FEBR. President-directeur drs. C.A.J. Herkströter van Shell wil na zijn pensionering, per 1 juli van dit jaar, geen president-commissaris van de oliemaatschappij worden. Zo'n benoeming is tot nog toe bij Shell gebruikelijk.

In een vraaggesprek met de Britse zakenkrant Financial Times zegt Herkströter, die dit jaar 60 jaar wordt, dat hij een “bewuste breuk” met de Shell-traditie maakt. “Het zou zeer moeilijk zijn om me (als president-commissaris) niet te bemoeien met kwesties waarin ik diep betrokken was als president-directeur.”

Herkströter bekleedt als voorzitter van het comité van groepsdirecteuren en directievoorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (de Nederlandse 'poot' van het concern) de hoogste positie bij Shell. In die positie heeft hij een sterke, leidende rol vervuld bij grote veranderingen. De organisatie van Shell is diepgaand gewijzigd, de personeelsbezetting is fors ingekrompen en werknemers hebben een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de winstgevendheid van de onderdelen waar ze werken.

Ook heeft Herkströter na de golf van maatschappelijke kritiek op Shell over het voornemen tot afzinken van de Brent Spar en de gang van zaken in Nigeria bevorderd dat de beleidsuitgangspunten waaraan de dochtermaatschappijen overal ter wereld zich moeten houden werden aangescherpt. Vooral de naleving van mensenrechten en milieubescherming stonden daarin centraal, en Shell houdt sindsdien veel meer rekening met invloeden van buiten het bedrijf.

Herkströter heeft steeds betoogd dat het gaat om een constant veranderingsproces. Hij wil de nieuwe president-directeur die in juli aantreedt daarbij niet voor de voeten lopen. “Ik vind het moeilijk te worden geconfronteerd met zo'n andere rol, bijna direct na mijn aftreden als president-directeur”, zegt hij in de Financial Times.

Nadrukkelijk betoogt hij geen kritiek te uiten op voorgangers die de overstap naar de toezichthoudende raad van commissarissen wèl hebben gemaakt, als zouden zij te veel invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering hebben uitgeoefend. “Voldoende zorg” is er al in het verleden aan besteed om te voorkomen dat voormalige directievoorzitters hun collega's in de raad van commissarissen en de directie zouden overvleugelen. “Dat gebeurt niet in de mate als men (de critici) zegt. De meerderheid van zowel de raad als de directieleden bestaat uit buitenstaanders.”

Ook ontkent de topman dat de recente herstructurering van de Shell-groep en de aanscherping van beleidsuitgangspunten zouden zijn tegengewerkt door directieleden. “Er was niet zozeer sprake van verzet, wel werden nuttige vraagtekens geplaatst over hoe we dingen het beste konden veranderen. Het is normaal dat mensen vragen stellen.”

Niet bekend