Pleidooi Raad voor Cultuur voor cultuurrapportage

DEN HAAG, 11 FEBR. De plannen van de overheid voor de grootschalige bouw van huizen, wegen en bedrijven na de eeuwwisseling, houden onvoldoende rekening met het behoud van het Nederlandse culturele erfgoed. Het rijk zou dan ook een verplichte cultuur-historische effectrapportage moeten instellen bij de uitvoering van alle plannen.

Dit schrijft de Raad voor Cultuur in een vandaag uitgebracht advies aan staatssecretaris Nuis (OCW). De raad reageert daarmee op de nota Nederland 2030 van minister De Boer van VROM. Deze nota geeft een beeld van de toekomstige inrichting van ons land.

Het adviesorgaan is bezorgd dat uiteindelijk economische en infrastructurele belangen te veel de boventoon gaan voeren. De Raad van Cultuur maakt een vergelijking met de milieu-effectrapportage (MER), die nu al in veel gevallen verplicht is. Bij grote projecten wordt dan al vanaf het begin bekeken of de aanleg van bij voorbeeld een weg de milieutoets kan doorstaan. Een soortgelijke beoordeling wil de raad graag ook zien als het gaat om mogelijke bedreigingen van bij voorbeeld monumenten of archeologisch waardevolle plaatsen. (ANP)