Parlement spreekt in maart over huwelijk Maurits

DEN HAAG, 11 FEBR. Het parlement komt nog in maart bijeen voor een oordeel over de toestemmingswet van het kabinet inzake het voorgenomen huwelijk van prins Maurits met Marilène van den Broek. De zitting daartoe van de zogenoemde verenigde vergadering van Tweede en Eerste Kamer is voorzien voor de week van 23 maart.

De speciale bijeenkomst van de voor goedkeuring benodigde verenigde vergadering van de Staten-Generaal heeft plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Goedkeuring van het parlement is noodzakelijk om Maurits zijn rechten op de troonopvolging te doen behouden.

De voorbereiding voor de behandeling van de goedkeuringswet waar het kabinet vrijdag mee heeft ingestemd is in handen van een gezamenlijke commissie uit beide Kamers. Het parlement zal waarschijnlijk zonder mankeren instemmen met het huwelijk. De voorbereidingscommissie bestaat voor twee derde uit leden van de Tweede Kamer en voor een derde uit senatoren. Voor een finaal oordeel is een absolute meerderheid van de totaal 225 afgevaardigden voldoende. (ANP)