M-fregat nuttig bij embargo

Sinds het aflopen van de Koude Oorlog zijn marineschepen vaker te vinden in 'bruine kustwateren' dan in het blauwe water van de oceaan. Dat geldt ook voor het Nederlandse fregat dat mogelijk een rol zal spelen in een gewapend conflict met Irak.

ROTTERDAM, 11 FEBR. Het fregat dat de staatssecretaris van Defensie aan de Verenigde Staten zou hebben aangeboden, luistert naar de naam 'Abraham van der Hulst' (F 832) en bevindt zich reeds in de Middellandse Zee. Het maakt onderdeel uit van STANAVFORMED, de Standing Naval Force Mediterranean, het permanente NAVO-smaldeel in die regio.

Harer Majesteits 'Abraham van der Hulst' is een van de acht M-fregatten - de 'M' staat voor multi-purpose - van de Koninklijke Marine. De schepen zijn 'veelzijdig' ontworpen, zodat ze geschikt zijn voor het bestrijden van oppervlakteschepen, maar ook van onderzeeboten. De fregatten zijn hiertoe uitgerust met Harpoon-anti-schipraketten en met een 76 millimeter kanon. Onderzeeërs kunnen worden opgespoord met een geavanceerde, zogeheten 'gesleepte' sonar, of met de sonar waarover de ingescheepte Lynx-helikopter beschikt. Tegen luchtaanvallen kan de M-fregat zich verdedigen met de Sea Sparrow-raketten, en tegen vijandelijke anti-schipraketten, zoals de uit de Falkland-oorlog geduchte Exocet, met het Goalkeeper-snelvuurkanon.

Deze 'multifunctionaliteit' van het ontwerp is tekenend voor de ontwikkeling dat marineschepen steeds vaker moeten optreden in 'bruine' kustwateren, dit in tegenstelling tot de 'blauwe' operaties op de oceaan tegen de Sovjet-vloot ten tijde van de Koude Oorlog.

Aangezien de Iraakse maritieme dreiging te verwaarlozen is, kan de 'Abraham van der Hulst' zich vooral nuttig maken bij het handhaven van het handelsembargo. De clandestiene oliesmokkel via Iraanse kustwateren zou bijvoorbeeld onderschept kunnen worden door boarding-teams, kleine eenheden die zich met behulp van de helikopter aan boord van de smokkelvaartuigjes kunnen laten zaken. Tegelijkertijd zou het fregat ook nog waardevolle inlichtingen kunnen verzamelen over de operaties van drie Iraanse Kilo-onderzeeërs die het land sinds enkele jaren in de vaart heeft.

De 'Abraham van der Hulst' kwam eerder in het nieuws toen het schip eind 1996 een hasj-transport tussen Marokko en de Canarische Eilanden onderschepte.

    • Menno Steketee