Kamer vraagt verklaring van Sorgdrager

DEN HAAG, 11 FEBR. Minister Sorgdrager (Justitie) moet de Tweede Kamer snel informeren over het voortdurende conflict tussen het departement en het openbaar ministerie. De oppositiepartijen CDA, GroenLinks en SP hebben hier gisteren om gevraagd.

Sorgdrager moet volgens het Kamerlid Van de Camp (CDA) opheldering geven over een eventueel compromis tussen het ministerie en de voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen. Deze meent dat vóór donderdag 22 januari, de dag waarop het conflict escaleerde, een begin van overeenstemming was bereikt over maatregelen tegen procureur-generaal Steenhuis.

Deze PG raakte in opspraak wegens mogelijke belangenverstrengeling met het bureau Bakkenist, dat onderzoek deed naar de verstoorde bestuurlijke verhoudingen in Groningen.

Sorgdrager schreef de Tweede Kamer vorige week dat vóór 22 januari geen overeenstemming was bereikt. Het gesprek met Docters van Leeuwen en secretaris-generaal Borghouts betrof volgens haar een “regulier overleg”, waarin was gesproken over uitbreiding van het college van vier naar vijf PG's en over een herverdeling van de portefeuilles. Steenhuis zou daarbij een deel van zijn portefeuille hebben moeten inleveren.

Docters van Leeuwen bestrijdt dat het om een regulier overleg ging. Volgens hem was er een “begin van overeenstemming”.