Handelsgarantieplan Indonesie

Nederland overweegt om deel te nemen aan een handelsgarantieplan voor Indonesië.

Dat heeft minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken vanmiddag tijdens een lunchbijeenkomst met Nederlandse en Indonesische zakenlieden verklaard.

Het gaat om een initiatief van de Nederlandse ABN/Amro Bank dat is overgenomen door de Singaporese premier Goh Chok Tong waarbij ernaar gestreefd wordt dat verschillende landen zich garant stellen van handelskredieten van en naar Indonesië.

Door de val van de wisselkoers van de roepia is zijn internationale banken niet meer bereid leningen te verschaffenten behoeve van de import in Indonesië met als gevolg dat de handel met het buitenland nagenoeg is komen stil te liggen.

Nederland is gevraagd 1 miljard gulden bij te dragen voor deze garantie-faciliteit. In Den Haag beraden de ministeries van economische zaken en financiën zich nu over de omvang van de eventuele steun en over de manier waarop deze moet vorm krijgen in bilateraal verband of multilateraal.

Er wordt getwijfeld of Nederland wel 1 miljard moet bijdragen terwijl de jaarlijkse export naar Indonesië niet meer dan 750 miljoen gulden bedraagt.

Naar verluidt zou Nederland verder ook humanitaire steun gaan verlenen aan het afgelegen Irian Jaya, waar de noodsituatie ten gevolge van de droogte van het vorige jaar voortduurt.

Nederland zou toestemming hebben om gelden beschikbaar stellen via het Internationale Rode Kruis en de ontwikkelingshulporganisatie van de VN (UNDP). Sinds 1992 heeft Indonesië de ontwikkelingssamenwerking met Nederland opgeschort.