Drukke huisarts is duurder

RIJSWIJK, 11 FEBR. Een hoge werkbelasting van huisartsen leidt tot hogere kosten van de gezondheidszorg. Artsen die het erg druk hebben schrijven vaker medicijnen voor, voeren kleine ingrepen minder vaak zelf uit en verwijzen patiënten sneller door naar een fysiotherapeut.

Dat blijkt uit een onderzoek waarop J. Hutten overmorgen promoveert aan de Universiteit Utrecht. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van 159 huisartsen.

Volgens Hutten komt door een hoge werkbelasting van huisartsen de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang. Maar de “poortwachtersfunctie” van de huisarts, die ertoe moet bijdragen dat patiënten niet te snel worden doorverwezen naar andere instanties in de gezondheidszorg en naar medische specialisten, loopt volgens Hutten dan wel gevaar. Een arts die het druk heeft is eerder geneigd een weg te kiezen die de minste tijd kost, maar wel duurder is, aldus de promovendus.

Hutten doet een aantal aanbevelingen om de werkdruk van huisartsen te verminderen. Hij pleit voor praktijkverkleining en het invoeren van spreekuren waar patiënten op afspraak komen, in plaats van inloopspreekuren. (ANP)