Defensie biedt Schiphol extra ruimte

In het kabinet wordt opnieuw heftig gediscussieerd over de problemen waar Schiphol mee kampt. De luchthaven wil meer vluchten kunnen afhandelen, maar dat kan wettelijk nog niet. Afspraken met Defensie zouden soelaas kunnen bieden.

DEN HAAG, 11 FEBR. Het ministerie van Defensie is bereid mee te werken aan nieuwe vliegroutes die de luchthaven Schiphol in staat moeten stellen meer starts en landingen te verwerken dan nu mogelijk is. Defensie voert hierover thans overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hoeveel extra vluchten hierdoor mogelijk worden is echter nog niet duidelijk.

Intussen blijft het kabinet koortsachtig zoeken naar een juridische onderbouwing voor haar vrijdag aangekondigde voornemen om Schiphol dit jaar 20.000 extra vluchten te laten verwerken.

Ook gisteren heeft hierover in het Torentje bij premier Kok overleg plaatsgehad, terwijl de zaak vandaag wellicht opnieuw aan de orde zou komen. Het kabinet hoopt dat Schiphol niet alleen in 1998 maar ook in de vier daaropvolgende jaren steeds met 20.000 vluchten kan groeien.

Het komt niet als een verrassing dat het kabinet naar meer ruimte voor Schiphol zoekt via aanpassingen in de afspraken met Defensie over de vluchtroutes.

Ook een commissie onder leiding van de bestuurskundige prof. R. In 't Veld had twee weken geleden al gesuggereerd de luchthaven op die manier extra lucht te verschaffen. Hierdoor zou er meer flexibiliteit mogelijk worden in de vluchtschema's.

Het komt nu nog vaak voor dat toestellen vlakbij Schiphol enige tijd moeten rondcirkelen alvorens te kunnen landen, hetgeen met veel extra geluidshinder gepaard gaat. Als van de huidige vliegroutes kan worden afgeweken, waarvoor nieuwe afspraken nodig zijn met Defensie, zouden dit rondcirkelen en de geluidshinder beperkt kunnen worden.

In plaats van het lawaai van de rondcirkelende vliegtuigen zouden er dan meer toestellen kunnen landen of opstijgen zonder dat de normen voor de geluidshinder worden overschreden.

Een klein deel van het Nederlandse luchtruim is soms verboden voor civiele vluchten, omdat het daar door militaire oefeningen te gevaarlijk kan zijn, zoals boven De Harskamp op de Veluwe en boven de Vliehors in het Waddengebied. Daarnaast zijn bepaalde luchtstroken gereserveerd voor militaire vluchten. Ook wordt ook een deel van het burgerluchtverkeer dat zich via vaste routes boven Nederland beweegt, begeleid door militaire luchtverkeersleiders.

Minister De Boer (VROM) blijft in het kabinet intussen vasthouden aan de eerdere toezegging van het kabinet dat een uitbreiding op Schiphol niet ten koste mag gaan van meer geluidsoverlast. “We willen niet opnieuw een blauwtje lopen bij de rechter”, aldus een woordvoerder van VROM.

Vorig jaar liep het kabinet een berisping op wegens het overschrijden van de wettelijk vastgestelde normen voor de geluidsoverlast. De rechter stemde er toen echter mee in de overschrijdingen eenmalig te gedogen.

Vooral premier Kok heeft volgens Haagse bronnen duidelijk gemaakt dat hij zeer gebrand is op het handhaven van de groeivooruitzichten op Schiphol. “We hebben vergeten een besluit te nemen”, zo zou Kok vrijdag in het kabinet hebben gezegd. Ook de premier gaf echter toe dat er nog veel juridische haken en ogen zitten aan zo'n uitbreiding.

Minister De Boer staat bovendien niet alleen. Ook de ministers Sorgdrager (Justitie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) zouden er op hebben aangedrongen de kwestie-Schiphol eindelijk eens degelijk te regelen, zodat er niet steeds noodverbanden hoeven te worden gelegd. Ook bij de Tweede Kamer leeft de behoefte aan een meer permanente oplossing.

De Vereniging Milieudefensie heeft intussen via zijn advocaat, mr. Phon van den Biesen, een brief gestuurd aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). Daarin verlangt deze van de minister dat zij zich houdt aan het officieel goedgekeurde gebruiksplan voor Schiphol voor het jaar 1998. Dit voorziet in maximaal 360.000 starts en landingen op Schiphol. Van den Biesen wijst erop dat er nog geen ander rechtsgeldig gebruiksplan is vastgesteld.

Schiphol zelf heeft echter begin januari in een aanvullend gebruiksplan verzocht om toestemming voor 400.000 vluchten.

Op grond van de jongste plannen van het kabinet zou Schiphol dit jaar op 380.000 vluchten uitkomen. Het ministerie kon vanmorgen nog niet zeggen of hiermee het aanvullend gebruiksplan van Schiphol zelf definitief van tafel is.