Basken klagen beleid Spaanse regering aan

MADRID, 11 FEBR. De Baskisch-nationalistische partij PNV zal het gevangenisbeleid van de Spaanse regering aanklagen bij de mensenrechten-commissie van de Raad van Europa. Dat werd gisteren aangekondigd door een van de PNV-woordvoerders in het Baskische regio-parlement. De aanklacht heeft opnieuw gezorgd voor grote onenigheid tussen politieke partijen in Spanje en Baskenland over een gemeenschappelijke aanpak van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

De PNV, de grootste partij in Baskenland en aanvoerder van de regionale coalitieregering, protesteert reeds vanaf eind 1995 tegen het gevangenisbeleid van de Spaanse regering. Dit beleid, ontwikkeld onder de socialistische regeringen van Felipe González, is erop gericht de circa 600 gevangen ETA-terroristen en -medewerkers over verschillende gevangenissen in Spanje te spreiden. Op deze manier zou voorkomen worden dat ETA-netwerken zich binnen de gevangenismuren in stand houden. Daarnaast zou gestimuleerd worden dat ETA-gevangenen zich ontwikkelen tot spijtoptanten.

Het spreidingsbeleid, dat twee jaar geleden werd overgenomen door de huidige conservatieve regering, stuit evenwel op veel verzet in Baskenland. Geklaagd wordt met name over lange reistijden voor bezoekers. Voorstanders van het beleid wijzen er evenwel op dat vooral ETA zou profiteren van een hergroepering in gevangenissen nabij Baskenland.

De aanklacht die de PNV zal deponeren bij de Europese Raad heeft tot felle kritiek geleid bij zowel de regerende conservatieve partij als de socialistische oppositie. Woordvoerders verklaarden dat dit optreden de politieke eenheid tegen ETA doorbreekt en verwijten de PNV een dubbelzinnige houding ten aanzien van de terreurbeweging.

De PNV had reeds vorig jaar gedreigd het gevangenisbeleid op Europees niveau aan te klagen, nadat het Europese Parlement zich reeds twee jaar geleden in het algemeen uitsprak tegen het vastzetten van gevangenen op grote afstand van hun woonplaats. Deze actie werd evenwel opgeschort na de moord vorig jaar zomer op het Baskische raadslid Miguel Angel Blanco.