Z-Koreaanse vakbond dreigt met stakingen

SEOUL, 10 FEBR. De militante Zuid-Koreaanse vakcentrale Korean Federation of Trade Unions (KCTU) wijst het vorige week gesloten tripartiete akkoord over het mogelijk maken van massaontslagen af. De KCTU dreigt met stakingen als de overeenkomst niet wordt opengebroken.

De vakcentrale, met ongeveer 550.000 leden, wil volgens een woordvoerder vanaf vrijdag stakingen voor onbepaalde tijd afkondigen, tenzij de eis voor heronderhandelingen over het akkoord wordt ingewilligd. De KCTU eist dat de regering de grote ondernemingen ook dwingt tot hervormingen die ten koste gaan van de huidige eigenaren. Waarnemers schatten de kans dat de stakingsoproep massaal wordt opgevolgd niet hoog in. Massale stakingsacties zouden Zuid-Korea opnieuw in een diepe crisis kunnen storten.

Het 'sociaal pact' over het wettelijk mogelijk maken van collectief ontslag vormt een cruciaal onderdeel van de economische en financiële hervormingen die Zuid-Korea begin december heeft toegezegd aan het Internationaal Monetair Fonds in het kader van het steunpakket van bijna 58 miljard dollar. De financiële markten hebben de afgelopen dagen enthousiast gereageerd over het vorige week bekendgemaakte akkoord waarvoor de aanstaande Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung zich sterk heeft gemaakt. Het gesloten compromis voorziet erin dat Koreaanse bedrijven collectieve ontslagen mogen doorvoeren indien zij die tevoren aankondigen. Ook mogen de ondernemingen in de toekomst tijdelijk personeel inhuren. Als concessie aan de vakbeweging is toegezegd dat bijvoorbeeld onderwijzers collectief mogen onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden en dat de vakbonden politieke activiteiten mogen ontplooien.

De maatregelen moeten de Koreaanse arbeidsmarkt - nu vooral bij de grote concerns, de zogenoemde chaebols, nog gekenmerkt door banen-voor-het-leven - flexibeler maken. Omdat een sociaal vangnet ontbrak, bleven werknemers die niet goed functioneerden of overbodig waren vaak gewoon in dienst. Het akkoord verschafte ook het kader voor de noodzakelijke herstructuring van de chaebols, die veelal zeer inefficiënt opereren en te weinig winst maken. (AP, Reuters)