Wat is impeachment?

Een impeachment-procedure is het in staat van beschuldiging stellen van een hoge functionaris. Het Huis van Afgevaardigden kan ertoe besluiten als de Commissie voor Justitie daar om vraagt. Vervolgens gaat de zaak naar de Senaat, waar een proces plaatsheeft met de senatoren als juryleden, de leiders van het Huis als aanklagers en de voorzitter van het Hooggerechtshof als rechter.

Een tweederde meerderheid is vereist om tot afzetting te besluiten. Hyde, de Republikeinse voorzitter van de Huis-commissie voor Justitie, heeft al laten weten dat hij aan de hele procedure niet begint als hij geen goede kans ziet op voldoende stemmen in de Senaat. De enige president die ooit aan zo'n procedure is onderworpen is Andrew Johnson, in 1868, die politiek overleefde doordat zijn tegenstanders in de Senaat één stem te kort kwamen om hem af te zetten.

Richard Nixon trad in 1974 af, toen het Huis van Afgevaardigden over zijn impeachment begon te debatteren. Ter voorbereiding van de procedure schreef een commissie van juristen in dienst van het Huis van Afgevaardigden dat elke vorm van “ernstig wangedrag” dat schade berokkent aan de regering, grond voor impeachment kan zijn. Een van de opstellers van dat rapport was Thomas Mooney, tegenwoordig topadviseur van Henry Hyde, de invloedrijke voorzitter van de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden. Een van de andere opstellers was de jonge juriste Hillary Rodham, tegenwoordig first lady.