Toekomst bedrijf onzeker; Max de Jong onderzoekt Schelde Groep

VLISSINGEN, 10 FEBR. Voormalig mediatopman Max de Jong gaat in opdracht van minister Wijers van Economische Zaken en de Koninklijke Schelde Groep (KSG) de toekomstmogelijkheden voor de noodlijdende Vlissingse scheepswerf en machinefabriek onderzoeken.

De Jong was in het verleden onder meer bestuurder van Stork en bestuursvoorzitter van de Perscombinatie en de NOS. Het advies moet over enkele maanden gereed zijn. Bestuursvoorzitter R. van den Heuvel van de Koninklijke Schelde Groep maakte begin dit jaar bekend dat het bedrijf in 1997 tientallen miljoenen verlies heeft geleden. Het voortbestaan van de werf, die ook industriële constructies en (energie)systemen maakt, zou volgens hem niet acuut in gevaar zijn.

Uit kort erna uitgelekte notities van het overleg tussen de overheid en De Schelde bleek evenwel dat er wel sprake was van solvabiliteits- enliquiditeitsproblemen op korte termijn. Die zijn inmiddels opgelost. Twee weken geleden bereikten KSG en Defensie overeenstemming over betalingsregelingen voor schepen die de afgelopen jaren met verlies geleverd zouden zijn. De Schelde is al jaren huisleverancier van de marine.

Volgens een woordvoerder van Economische Zaken hoeft de scheepswerf in de komende periode geen steun te verwachten. “Voorlopig kan men even vooruit nu er een regeling is met het ministerie van Defensie.”

De toekomst van De Schelde als zelfstandige onderneming is zeer onzeker. Het bedrijf heeft aanzienlijk minder marine-orders dan in het verleden en is totnutoe weinig succesvol in de civiele scheepsbouw. Daarnaast is de markt voor energiesystemen volledig ingeklapt. Het KSG-bestuur heeft becijferd dat het resultaat over '98 tussen de plus 5 en de 10 miljoen gulden negatief zal liggen.

De afgelopen weken heeft De Schelde met de ministeries van Economische Zaken en Defensie overlegd over een overlevingsplan. Er liggen verschillende opties op tafel. Een daarvan is een stand alone-scenario, maar bestuur en commissarissen van De Schelde voelen het meest voor het samenvoegen van KSG met enkele andere werven en machinefabrieken en een injectie van de divisie Industriële Constructie door een combinatie met Holec. Minister Wijers ziet echter meer in een opknip-scenario waarbij de scheepsbouwactiviteiten van De Schelde zouden fuseren met scheepswerf Damen uit Gorinchem.

Commissarissen van De Schelde zien in zo'n combinatie evenwel onvoldoende synergie. Onderzoeker de Jong zal moeten bezien welke opties haalbaar zijn. Maar hij heeft een “ruime” opdracht meegekregen, hij is niet gebonden aan de voorstellen die totnutoe zijn gedaan. Verkoop van het bedrijf lijkt niet uitgesloten, want De Jong neemt ook het aandeelhouderschap onder de loep. De Schelde is voor 90 procent in handen van de staat, de overige 10 pct. is eigendom van de provincie Zeeland.

In de scenario's die de afgelopen weken de ronde deden was ook een rol weggelegd voor de Nationale Investeringsbank (NIB). Deze door de staat gecontroleerde instelling zou mogelijk een lening willen verschaffen als KSG claims aan het adres van Defensie zou laten vallen. Volgens Economische Zaken wordt ook de NIB bij het onderzoek van De Jong betrokken.