Staatsomroep

In het artikel 'BBC maakt weer mens van Mandela' (7 februari) wordt weer eens de hardnekkige misvatting gedebiteerd dat de BBC 'de Britse staatsomroep' zou zijn, en dat dus Brian Walden als ex-parlementslid voor Labour, in zijn programma over Nelson Mandela als held, het standpunt van de huidige Britse regering zou hebben verwoord.

Echter, krachtens haar Handvest, is de BBC gehouden de grootst mogelijke onpartijdigheid in acht te nemen en geniet zij een volledige journalistieke onafhankelijkheid, van zowel regering als oppositie als andere meningsverkondigers. Aan deze principes heeft de BBC zich steeds strikt gehouden. Zo is het zelfs Margaret Thatcher nooit gelukt om de BBC naar haar hand te zetten en om te vormen tot een soort van, jawel, staatsomroep. Zo ook kon het gebeuren dat, tijdens de Golfoorlog, de BBC werd uitgemaakt voor 'Radio Bagdad' omdat zij, beginselvast, ook Irakese aanhangers van Sadam Hussein aan het woord liet.

En toen er onlangs (8 februari) op BBC Radio 4 een debat was over media en politieke journalistiek, werd gezegd: “The BBC is there to question the Government”, waarmee iedereen het eens was.

De BBC een staatsomroep? Hadden wij maar zo'n 'staatsomroep!'