Rudolf Steiner (3)

Niemand lijkt erin te slagen nu eens duidelijk aan te geven waar Steiner met zijn rassenuitspraken op doelde. Dit komt omdat het vrijwel alle betrokkenen eigenlijk niet interesseert, ook de antroposofen niet. Steiner was een groot voorvechter van individuele grondrechten. Hij stond voor respect voor het unieke van ieder mens op een grondslag van gelijkwaardigheid.

Mede daarom zijn de Vrije Scholen ontstaan, ze bieden, ook vandaag de dag nog, méér ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen dan openbare scholen. Hetgeen niet wil zeggen dat er niets op af te dingen valt. Maar al was Steiner zeer zeker geen racist, toch is hij zeker als een gevaar voor de maatschappelijke orde te beschouwen. In wezen was hij een anarchist met Christus als groot voorbeeld, die alle takken van kunst en wetenschap wilde vernieuwen. Zijn nalatenschap inspireert velen nog steeds. Derhalve wil ik pleiten voor een waarschuwende sticker op al zijn boeken.