Rudolf Steiner (2)

Volgens de krant van 4 februari hield Steiner “zich nadrukkelijk bezig met de verschillen tussen volkeren”. Dit is een insinuerende en volstrekt onjuiste bewering. Steiners werk gaat namelijk over alle denkbare maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen van zijn tijd, dus, als minimaal onderdeel, ook over rassen.

Het systematisch naar voren halen van enkele passages uit Steiners werk, en vooral het niet vermelden van de ettelijke passages die laten zien dat Steiner tegen racisme was, en gelijkwaardigheid benadrukte van ieder menselijk individu, dit eenzijdig benadrukken van een fractie van Steiners werk is in wezen zelf discriminerend.