Rudolf Steiner (1)

Wat prachtig dat een commissie van de Antroposofische Vereniging in Nederland uitspraken van Steiner heeft onderzocht; treffend als voorbeeld voor de aard van hun onderzoek is hun toelichting (NRC Handelsblad, 4 februari) op zijn bewering dat blanke zwangere vrouwen door het lezen van een 'negerroman' een mulattenkind zouden kunnen krijgen. Want, zo zegt de commissie, “de indruk wordt gewekt dat het krijgen van een mulattenkind iets ergs is”.

Ongelooflijk, de conclusie is dus niet dat de bewering warhoofdige onzin is, maar gewoon dat het krijgen van een mulatje na het lezen van een 'negerroman' iets is waar je helemaal geen punt van hoeft te maken. (De commissie heeft trouwens ongelijk; wanneer een blank echtpaar na enig leeswerk een donker kind krijgt dan is dat héél erg).

De commissie concludeert dat een aantal uitspraken van Steiner volgens de huidige wetgeving strafbaar zou zijn: dat geeft aan dat de antroposofische discipelen kennelijk meer geïnteresseerd zijn in wat politiek correct is dan wat waar is, getuige hun voorstel om 62 citaten van annotaties te voorzien. Zo weet iedere lezer welke uitspraken gedateerd gedachtegoed bevatten, met andere woorden welke onzin ook nog link is. Vanzelfsprekend valt Steiner (1861- 1925) niets te verwijten, u moet dit alles zien 'in de context van de tijd'. Racisten zijn er pas vanaf 1925, zo lust ik er nog wel een paar.

    • Drs B.A. Zonnenberg