Pieper adviseur voor technologie-starters

ROTTERDAM, 10 FEBR. Roel Pieper, onlangs teruggetreden als tweede man van het Amerikaanse computerbedrijf Compaq, wordt voorzitter van een netwerk dat minister Wijers (Economische Zaken) gaat opzetten voor steun aan startende ondernemers in de informatie- en telecommunicatietechnologie (ICT).

Het nieuwe orgaan, Twinning Netwerk genoemd, gaat starters in de ICT-sector steun bieden op het gebied van het management en de financiering. De plannen gaan uit van een coaching- en financieringsmechanisme waarin het begrip 'twinning' centraal staat. Het netwerk zal bestaan uit leidinggevende personen (zowel uit Nederland als de VS) op het terrein van informatie- en communicatietechnologie. Ministers Wijers, die zijn plannen morgen zal toelichten, wil met het netwerk een strategische relatie bevorderen tussen de starters en leidende technologiemarkten op het gebied van ICT, naar het voorbeeld van het Amerikaanse Silicon Valley. De kennis van de ICT-specialisten zal ook beschikbaar komen voor Nederlandse financiers die nu vaak problemen hebben om de risico's van nieuwe ICT-ondernemingen in te schatten.

Er zullen bedrijvencentra worden ingericht die starters zowel coaching als huisvesting aanbieden. Ook komen er twee fondsen - een start- en een groeifonds van respectievelijk 30 miljoen en waarschijnlijk 40 miljoen gulden - voor financiering van nieuwe ICT-bedrijven. Wijers heeft zich over het plan laten adviseren door het bureau Booz, Allen & Hamilton.

Pieper krijgt de supervisie over het nieuwe netwerk maar de dagelijkse leiding berust bij anderen. De oud-Compaq-man beraadt zich momenteel over zijn eigen toekomst. Hij is met Philips in gesprek geweest over een topfunctie maar is ook genoemd als nieuwe topman van computerfabrikant Apple.