Overname alleen te keuren door Brussel

DEN HAAG, 10 FEBR. De vertraagde afsplitsing van uitzendketen Vedior van Vendex houdt de overname van KBB net buiten het toezicht van de Nederlandse concurrentie-waakhond. De grote concentratie bij de Nederlandse warenhuizen is volgens Vendex een zaak van de Europese Commissie.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die sinds 1 januari van dit jaar bestaat, houdt toezicht op fusies en overnames - als eerste instelling in de Nederlandse historie. “Een bedrijf bepaalt zelf waar een zaak wordt aangemeld. De toezichthouder beslist dan of die zich bevoegd acht. Als Vendex vindt dat hun zaak onder 'Brussel' valt, dan vinden wij daar dus niets van”, zei de NMa-woordvoerder vanmorgen.

Concentraties vallen onder Brussel als de gezamenlijke omzet meer dan 5 miljard ecu (11 miljard gulden) bedraagt; Vendex en KBB zitten daar met 13 miljard gulden ruim boven.

Alleen als de ondernemingen meer dan tweederde van hun omzet in Nederland halen, valt de fusie onder de NMa. De beide concerns halen meer dan tweederde van hun omzet in Nederland, Vendex zelfs zo'n 90 procent. Althans, zonder de uitzendketen Vedior, die een eigen beursnotering krijgt.

Formeel is Vedior echter nog niet afgesplitst, omdat enkele belastingtechnische obstakels binnenkort uit de weg moeten worden geruimd met een wetswijziging.

En mét Vedior, dat meer dan 80 procent van zijn omzet in het buitenland haalt, komt de Nederlandse omzet van Vendex en KBB onder de tweederde-grens en heeft de NMa er dus niets over te zeggen.

De Europese Commissie kan een fusie verbieden of laten aanpassen, als de concurrentie te veel wordt beperkt.

Belangrijke vragen daarbij zijn of het aandeel van de nieuwe combinatie op de 'relevante' markt niet te groot wordt en of nieuwe concurrenten makkelijk toegang houden. Vendex vindt zelf dat er voldoende concurrentie overblijft.