Onderwijs

Het onderwijs staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Begrippen als basisvorming, tweede fase, studiehuis, zelfwerkzaamheid, leerlingenbegeleiding en literatuuronderricht komen in de media geregeld aan de orde. Opvallend is daarbij dat sommige scribenten en debaters een tactiek toepassen die we vijftig jaar geleden al kenden toen een vernieuwingsgolf het lager onderwijs beroerde; ruim dertig jaar geleden toen in het voortgezet onderwijs de mammoetwet in aantocht was en ongeveer twintig jaar geleden toen de middenschool werd gepropageerd.

Deze tactiek werkt als volgt. Schets van het bestaande onderwijs een karikatuur. Suggereer dat de doelstellingen verouderd zijn, de leermethoden afgezaagd, de leerlingen ongeïnteresseerd, de leraren ingedommeld en de resultaten onbevredigend. Stel het toekomstige onderwijs dan voor als verfrissend, met zinvolle doelstellingen, stimulerende leermethoden, leergierige kinderen, enthousiaste leerkrachten en betere resultaten. Succes verzekerd? Of niet? Wie lang genoeg leeft weet beter en zou willen pleiten voor een nieuw leervak: zindelijk discussiëren.