Omleiding splijt dorpsgemeenschap

De voorgenomen aanleg van een omleidingsweg leidde gisteren tot een blokkade van de N50. Hoe een dorp letterlijk en figuurlijk in tweeën wordt gespleten.

SON EN BREUGEL, 10 FEBR. Inwoners van de Noord-Brabantse gemeente Son en Breugel hebben gisteren in de avondspits anderhalf uur lang de N50, de hoofdverbinding tussen Eindhoven en Nijmegen, geblokkeerd. Als gevolg van de actie ontstonden er lange files. Automobilisten kregen koffie en vlaai aangeboden.

De actie is een uitvloeisel van een twist tussen twee actiegroepen in Son en Breugel. De ene groep verzet zich met hand en tand tegen de geplande aanleg van een nieuwe omleidingsweg die dwars door hun wijk moet komen, en de andere groep verwijt de eerste een “egoïstische instelling”. Tijdens de blokkade kwam het gisteren tot een confrontatie tussen beide groeperingen.

Over de N50 rijden per etmaal 36.000 auto's en vrachtwagens die veel lawaai en stank veroorzaken. Ook ontstaan er tientallen malen per dag files als de brug over het Wilhelminakanaal opengaat. In 1993 kwam het rijk met geld over de brug voor de opwaardering van de N50 tot de autoweg A50. Unaniem stelde de gemeenteraad daarop het bestemmingsplan vast, dat voorziet in een aansluitingsweg naar de A50. Bewoners van de wijk Gentiaan kwamen vervolgens in het geweer tegen de aanleg van de aansluitingsweg die dwars door hun wijk zou moeten komen. De bewoners begonnen verschillende bezwaarprocedures die door de Raad van State werden behandeld.

De actiegroep die gisteren de blokkade organiseerde, spreekt van “een kleine groep mensen met een egoïstische instelling die de omleiding met hun bezwaren aanzienlijk hebben vertraagd”. De blokkade-actie was een protest tegen een besluit van de Raad van State om een beslissing van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de aansluitingsweg af te wijzen. Volgens de Raad van State zou een beslissing van Gedeputeerde Staten onvoldoende zijn gemotiveerd.

Woordvoerder M. van Boxtel van het actiecomité Belangen Groep Son (BGS): “We denken al achttien jaar dat het nu wel genoeg is geweest, maar toen de Raad van State anderhalve week geleden zijn besluit meedeelde, vonden we dat het nu echt welletjes is en daarom blokkeerden we de hoofdweg en alle andere toegangswegen naar en van ons dorp.”

Een van de actievoerders tegen de omleidingsweg, die inmiddels de politieke partij Dorpsbelang Son en Breugel hebben opgericht, is J. Struik. “Door die westelijke aansluitingsweg worden twee woonwijken met in totaal tussen de zes- en zevenduizend inwoners volkomen van het dorp afgesloten. Tegen die plannen verzamelden we al eens 2.700 handtekeningen.”

M. van Boxtel van het actiecomité dat de blokkade organiseerde, keert zich onomwonden tegen zijn dorpsgenoten. “Ze verzieken de zaak al twaalf jaar en nu we actie ondernemen zijn ze ook nog eens zo brutaal om te proberen de show te stelen door tv-ploegen naar zich toe te trekken.”

Burgemeester W. P. M. Urlings van het 14.500 inwoners tellende dorp zei over de actiegroep die zich tegen de omleidingsweg keert: “Die groep heeft maximaal gebruik gemaakt van haar rechten. Dat sloeg nu even om tegen hen.” Maar hij toonde ook begrip voor de groep die de blokkade uitvoerde: “Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op creatieve wijze uiting gaven aan hun absolute ongenoegen over de stroperigheid van de besluitvorming in onze samenleving. Ik neem de boodschap van de mensen die de blokkade uitvoerden over, die zeggen: 'inspraak is mooi en aardig, maar wij willen nu eindelijk wel eens van de ellende af'.”

Urlings vraagt om begrip bij de regeringspartijen en de Raad van State. “Er zijn in Nederland meer plekken waar dit soort extremiteiten van procedurejungles bestaan. Desnoods maakt men voor deze weg net als voor de dijken een noodwetje.”