Monarchie (2)

Het verbazingwekkende artikel (31 januari) van de NRC Handelsblad-correspondent in Spanje ergerde mij en is volkomen misplaatst. Wat een dwaas idee om beide monarchen van deze twee koninkrijken met elkaar te vergelijken en zich een oordeel aan te matigen over beider contact met 'het volk'.

Hier is daar niets mis mee, kritisch Nederland hoeft niet overtuigd te worden van de inzet, veelzijdigheid, plichtsbetrachting en het inzicht van onze in wezen zo vrolijke en intelligente koningin Beatrix, die ik met haar echtgenoot een plezieriger leven zou toewensen dan wat zij met plichtsgevoel leidt.