LE FIGARO MAGAZINE

'Voor Milton Friedman telt alleen de groei van de hoeveelheid geld. Hij schijnt de werkelijke oorzaak van deflatie helemaal te negeren: structurele onevenwichtigheden in de economie die veroorzaakt worden door de hausse. Onder de huidige deflatoire omstandigheden is een losjes gevoerd monetair beleid niet meer effectief, behalve voor het creëren van een nieuwe hausse op de financiële markten'', aldus Kurt Richelbächer, oud-bankier van de Dresdner Bank, in Le Figaro Magazine.

Landen als Frankrijk, Duitsland en de Aziatische landen kijken met argusogen naar de Verenigde Staten omdat Amerikaanse expansie de enige manier is om een wereldwijde depressie te voorkomen, denkt Richelbächer. Hij gelooft geen woord van het Wall Street-sprookje dat de fundamenten van economie wel gezond zijn, zoals bijvoorbeeld een lage inflatie. Want inflatie hoort volgens hem sowieso niet bij het economisch fundament. Dat fundament bestaat uit spaartegoeden, investeringen, productiviteit en een evenwichtige betalingsbalans. Net als in 1929 is het vooral de beurs die de Amerikanen een gevoel van welvaart geeft. Het verschil is alleen dat Amerika toen de crediteur was van de wereld en nu de debiteur.

De voormalige bankier kwalificeert het geloof in Amerika's soliditeit als idioot en ridicuul. Want de huidige Amerikaanse hausse is extreem gevoelig voor ongelukken. Hij gelooft evenmin dat de Europese economie dit jaar nog zal groeien, omdat de groei van de binnenlandse vraag afneemt, en omdat de investeringen stagneren. Dit vertaalt zich onder andere in voortdurende hoge werkloosheid. Natuurlijk is het waar dat de overheidstekorten in Europa inflatie bevorderen, maar het is ook zo dat ze boven een bepaald niveau deflatoir gaan werken.

Le Figaro Magazine verschijnt eens per week en is verkrijgbaar in de kiosk.