Irak en Saddam (2)

Met verbazing las ik (3 februari) dat talloze diplomaten zich, zonder enige schroom, hebben laten fêteren door Saddam Hussein. Enerzijds wordt er continu gesproken over olie voor voedsel en medicijnen voor de arme bevolking van Irak, anderzijds blijkt dat de regerende kliek zich van alles veroorlooft en dat ook nog eens openlijk laat zien aan de diplomaten en journalisten van vele landen. Met name van de diplomaten had ik een andere houding en ook kritiek verwacht.

    • H.S. Joosten