Feestje met bijsmaak

ROTTERDAM, 10 febr. De Rotterdamse sociale dienst had gisteren een klein feestje: sinds de jongerenpool Rotterdam Werkt in 1991 van start was gegaan, zijn 2500 jongeren aan een opleiding of aan een baan geholpen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis werd de 2500ste jongerenpooler in het zonnetje gezet. Minister Melkert (Sociale zaken) en wethouder Hans Simons (Sociale Zaken), tevens lijsttrekker van de lokale PvdA, prezen het doorzettingsvermogen van de 24-jarige man die als 2500ste een baan had gevonden.

Enkele uren na de bijeenkomst bleek na een tip van een lokale journalist dat de betrokken man een voormalig activist is van de extreem-rechtse partij CP'86. “Hij is geen lid van deze groepering, maar hij heeft wel deelgenomen aan demonstraties en andere acties van CP'86,” erkent een woordvoerder van wethouder Simons. “Het is zuur voor de sociale dienst dat dit niet tevoren bekend was. Aan de andere kant is het ook zo dat de dienst geen onderscheid maakt op grond van politieke overtuiging als jongeren zich aannmelden.”

CP'86 is berucht op het Rotterdamse stadhuis. Burgemeester Peper ontzegde de twee raadsleden van CP'86 enige maanden het gebruik van de fractiekamer nadat wethouder Meijer (GroenLinks) door aan activist was aangevallen. Activisten gebruikten de fractiekamer enige tijd als hoofdkwartier tot burgemeester Peper daar een eind aan maakte.

Vorige week werd bekend dat de bestuurskundige A. ven der Zwan de Rotterdamse sociale dienst gaat doorlichten. Zijn bevindingen over het functioneren van de dienst moeten beschikbaar zijn als na de raadsverkiezingen van 4 maart een nieuwe college moet worden gevormd.