EMU-discussie in 5 weken

AMSTERDAM, 10 FEBR. Het Nederlandse parlement heeft maximaal vijf weken om deelname aan de Economische en Monetaire Unie en de invoering van de euro in Nederland te bespreken. Dat schrijft de ministerraad aan de Eerste en Tweede Kamer.

Op 25 maart presenteren de Europese Commissie en het Europees Monetair Instituut hun verslagen over de economische situatie in de lidstaten. De Commissie doet tegelijk een aanbeveling welke landen klaar zijn om deel te nemen aan de EMU. Tevens zal De Nederlandsche Bank een advies uitbrengen.

Zonder deze rapporten kan de regering haar standpunt niet bepalen, aldus de brief.

Het kabinet doet de toezegging “zich in te spannen” haar standpunt “zo snel mogelijk” kenbaar te maken. Daarna kan bespreking ervan gebeuren in de Tweede en Eerste Kamer. Beiden moeten instemmen met EMU-toetreding. Tussen 1 en 3 mei besluiten de ministers van financiën en de regeringleiders van de EU-lidstaten definitief welke landen aan de EMU kunnen deelnemen.

Kamerlid H. Hoogervorst (VVD) verwacht dat de werkelijke beslissingstijd korter dan vijf weken zal zijn. “Het kabinet zal zo'n twee weken nodig hebben om haar standpunt te formuleren.” De periode die de volksvertegenwoordiging dan resteert acht Hoogervorst voldoende. “We broeden al jaren op het dossier. Er zullen niet veel verrassingen zijn.” Onenigheid over Italiaanse toetreding verwacht hij niet: “Alle landen moeten aan de criteria voldoen.”

Kamerlid G. Ybema (D66) denkt niet dat Italiaanse toetreding de Nederlandse besluitvorming kan vertragen, zelfs als de VVD tegen zal stemmen.

“De VVD heeft geen meerderheid in de Kamer.” Hoe hoger deze partij in de verkiezingen inzet tegen deelname van Italië, hoe groter de teleurstelling als blijkt dat ze het niet kan tegenhouden, waarschuwt Ybema.