Een derde van werknemers onder hoge tijdsdruk

DEN HAAG, 10 FEBR. Bijna een derde (31 procent, circa 1,7 miljoen) van de werknemers werkt geregeld onder hoge tijdsdruk. Een kwart van alle werknemers heeft vaak het gevoel het werk niet meer aan te kunnen en een op de zeven werknemers heeft zich om die reden een keer ziek gemeld.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden, dat staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een derde van alle werknemers loopt gezondheidsrisico's op het werk.

Het gaat om 'klassieke' aandoeningen, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het tillen van zware voorwerpen, maar ook om 'moderne' kwalen zoals de muisarm (door het werken aan een beeldscherm) en stress als gevolg van de hoge werkdruk.

De werkdruk is in Nederland volgens Europees onderzoek het hoogst van alle landen in de Europese Unie (EU) en is hier de laatste vijf jaar ook sneller gestegen dan waar ook in de EU.

De gegevens van de arbeidsinspectie en het Centraal Bureau voor de Statitistiek (CBS), waarop de arbeidsmonitor is gebaseerd, bevestigen dat beeld.

“Voor ons is 1998 het jaar van de stressbestrijding”, zegt een woordvoerder van de vakbond FNV. De FNV wil bij de CAO-onderhandelingen het komend voorjaar veel aandacht schenken aan de werkdruk in het bedrijfsleven.

De bedrijfstakken met de hoogste werkdruk zijn de luchtvaart, advocatuur en advieswerk, drukkerijen, architectenbureaus, informatietechnologie en het openbaar vervoer. Mensen met een goed betaald beroep hebben de meeste stress. Van de managers, journalisten, technici en automatiseerders heeft zelfs meer dan de helft te kampen met een hoge werkdruk. Mensen met een hoger beroep kunnen anders dan laagbetaalden hun werkdruk deels compenseren door de mogelijkheid het werk zelf in te delen.

Ongeveer 40 procent van de werknemers maakt in een minuut meerdere keren dezelfde bewegingen met handen en armen. Daardoor lopen zij een grote kans op de aandoening Repetitive Strain Injury (RSI), zoals chronische pijn aan handen, polsen, ellebogen en schouders. In de laagste beroepsgroep valt 63 procent in deze risicogroep en ook daarmee is Nederland koploper in de EU.

Hoewel in de economie het zwaartepunt steeds meer verschuift van industrie naar dienstverlening, staat nog altijd een kwart van de werknemers bloot aan risico's als gevolg van zware lichamelijke arbeid. Van de verpleegkundigen en wegwerkers moet driekwart geregeld veel kracht zetten.