D66: ook hogere klassen kleiner

DEN HAAG, 10 FEBR. D66 wil in een volgende kabinetsperiode ook de hoogste klassen op basisscholen verkleinen. De partij trekt hiervoor extra geld (350 miljoen) uit als de economische groei hoger uitvalt dan de 2 procent, waarvan zij in haar verkiezingsprogramma uitgaat.

Alle grote partijen hebben zich uitgesproken voor klasseverkleining in de laagste klassen, het vroegere kleuteronderwijs. Volgens Kamerlid en onderwijswoordvoerder Lambrechts (D66) moeten de hoogste klassen ook kleiner worden als meer leerlingen uit het speciaal onderwijs doorstromen naar gewone basisscholen. “Ik denk dat andere partijen zichzelf enorm tegenkomen door deze keuze niet te maken.”

Het idee is onderdeel van een schoolplan voor de komende tien jaar dat D66 gisteren presenteerde op een verkiezingsbijeenkomst in Bussum. Volgens dit plan moet meer geld worden vrijgemaakt voor het basis- en voortgezet onderwijs en dat de regelgeving in het onderwijs moet worden beperkt.

Fractieleider De Graaf stelde PvdA en CDA verantwoordelijk voor de situatie dat “het onderwijs in regels is verstikt”. Volgens hem heeft de PvdA dit veroorzaakt door zijn hang naar centrale sturing en is het CDA hieraan debet doordat deze partij de gelijkheid van onderwijs altijd vergaand heeft willen garanderen. Hij typeerde de VVD als een partij met geringe ambities op onderwijsgebied. “Die partij heeft de ambitie van een spijbelaar in het onderwijs”, aldus de De Graaf.

Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) laat weten bezorgd te zijn over het groeiende lerarentekort op basisscholen in de grote steden, als gevolg van de beginnende klasseverkleining. Dat scholen in Amsterdam en Den Haag bij ziekte van leraren al leerlingen naar huis hebben gestuurd, vindt zij “onacceptabel”. “Dat moet een laatste optie zijn, scholen moeten eerst alle mogelijkheden bekijken. Ze kunnen wachtgelders inzetten, banenpoolers of klassenassistenten”, aldus haar woordvoerder. Zelf zal Netelenbos binnenkort bevoegde leraren, die het beroep niet uitoefenen, laten oproepen.

De Haagse Galvanischool, die onlangs leerlingen naar huis stuurde wegens ziekte van een leraar, zegt dat ze alles had geprobeerd. Volgens Netelenbos woordvoerder kan een school “desnoods een leraar voor twee klassen zetten”. Dat kan neerkomen op een klas met zestig kinderen.

In Limburg kampt driekwart van de basisscholen met lokalengebrek als gevolg van de klassenverkleining, blijkt uit regionaal onderzoek van de Onderwijsbonden CNV. Van de 119 scholen zeggen 89 scholen dat ze vaak lesgeven op de gang, in de lerarenkamer of in de aula, wegens lokalengebrek.