Correcties & Aanvullingen

Koekkoek

In het Hollands Dagboek (in de krant van zaterdag 7 februari, pagina 39) stond vermeld dat Tweede-Kamerlid A. Koekkoek op een onverkiesbare plaats van de CDA-kandidatenlijst staat. Dat is niet juist, Koekkoek heeft zich voor de verkiezingen van mei niet beschikbaar gesteld en staat daarom niet op de kandidatenlijst.

Sociologie

In het artikel In de sociologische ondergrondse (in de krant van zaterdag 7 februari, pagina 53) was de naam van de wetenschapstheoreticus Niklas Luhmann ten onrechte voorzien van een umlaut.

Vuurtoren

De foto bij het artikel Harlinger vuurtoren voorgoed gedoofd (in de krant van zaterdag 7 februari, pagina 30) was gemaakt door Dick Manshande en niet door Gert Popma.