Bedrijfsresultaat eveneens omlaag; Winst Unilever daalt in 4e kwartaal fors

ROTTERDAM, 10 FEBR. Unilever heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Gecorrigeerd voor bijzondere posten en afgestoten activiteiten daalde het bedrijfsresultaat van het Rotterdamse levensmiddelenconcern met 3 procent, tot 2 miljard gulden. Dat bleek vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers.

Door een reservering voor herstructureringen (1,6 miljard gulden), door hogere marketingkosten en door de verkoop van activiteiten liet de nettowinst een veel scherpere daling zien dan de 3 procent die het bedrijfsresultaat terugging. Per saldo resteerde over het vierde kwartaal een nettowinst van 59 miljoen. In 1996 zorgden de laatste drie maanden nog voor een nettowinst van 1,15 miljard gulden.

De marketingkosten - “investeren in de toekomst”, volgens bestuursvoorzitter Tabaksblat - stegen belangrijk in het vierde kwartaal. Voor producenten van consumentengoederen wordt het steeds duurder om hun bekende A-merken via reclame en promotie bij het publiek onder de aandacht te brengen. Vooral door het explosief gestegen aantal televisiekanalen en de 'zappende' kijker is de 'reclame-gulden' minder effectief dan een aantal jaren geleden.

Mondiaal daalde de brutowinstmarge in het vierde kwartaal van 9,7 tot 8,3 procent. Alleen in Noord-Amerika slaagde Unilever erin de winstgevendheid te verhogen. De brutowinstmarge steeg op dat continent van 12,3 tot 13,2 procent.

In Europa, waar het concern de meeste omzet realiseert, daalde de winstmarge van ruim 8 tot 5,8 procent. Hoewel de financiële crisis in Zuidoost-Azië volgens Unilever voor het gehele jaar 'amper' negatieve gevolgen had, daalde de winstgevendheid in het verre Oosten in het vierde kwartaal van 10,3 tot 9,5 procent.

Volgens Tabaksblat geeft een vergelijking tussen de vierde kwartalen van 1996 en 1997 een vertekend beeld. “Eind 1996 kenden we een positieve bijdrage door lagere pensioenkosten. Dat voordeel is in 1997 over het gehele jaar uitgesmeerd. Als we deze invloeden plus de hogere marketingkosten uitschakelen, dan zouden we een winstgroei van 15 procent hebben laten zien.”

Het verwijt van analisten dat het concern het jaar 'slordig heeft afgesloten' verwierp hij fel. “Na drie kwartalen hebben we de marketinguitgaven juist verhoogd, omdat we zagen dat het goed ging.”

Mede door de verkoop van de chemie-activiteiten nam de winst per aandeel explosief toe van 3,75 gulden tot 9,74 gulden. Het voorgestelde totale dividend is 2,23 gulden, ruim een kwart hoger dan vorig jaar.

De beursreactie was vanochtend lauw, mede omdat de resultaten aan de onderkant van de verwachtingen lagen. Nadat de jaarcijfers van Unilever bekend waren geworden, daalde de koers met 90 cent tot 123,70 gulden.

De verkoop van de divisie chemicaliën aan het Britse ICI-concern heeft Unilever een comfortabele schuldenpositie opgeleverd. Dankzij een nettoboekwinst van 6,3 miljard gulden heeft Unilever nu 10,6 miljard gulden in kas. Vorig jaar had het een schuld van 5 miljard gulden.

In totaal heeft Unilever vorig jaar twintig bedrijven afgestoten en circa 23 ondernemingen gekocht. Vooral de ijsactiviteiten zijn na overnames in Brazilië, Argentinië en Mexico flink versterkt.

Rabaksblat: “De jaren negentig zijn voor ons de jaren van het ijs. Tien jaar geleden waren we met ijs in 24 landen actief. Nu zijn dat 86 landen en vormt ijs 10 procent van onze omzet. Dat is tweemaal zoveel als tien jaar geleden.”

IJs gaf, samen met de productie en distributie van dranken, de winstgevendheid een flinke impuls. De omzet in deze sectoren steeg met 1,8 miljard gulden tot 14,2 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat ervan steeg in 1997 met 260 miljoen gulden tot 1,3 miljard gulden.

De grootste stijging van het resultaat werd geboekt in de divisie persoonlijke verzorging. Dit nam toe van 2,1 miljard naar 2,7 miljard gulden. De omzet steeg met 3,7 miljard gulden tot 21,8 miljard.