Amsterdam opgelucht na toezegging aanleg IJ-tram

De aanleg van de IJ-tram, voorwaarde voor de bouw van de woonwijk IJburg, was lang onzeker. Minister Jorritsma zegde gisteren, tot grote opluchting van Amsterdam, toe dat het met de tramlijn wel goed komt.

AMSTERDAM, 10 FEBR. De IJ-tram, die de nieuwe woonwijk IJburg met het centrum van Amsterdam gaat verbinden, zal zonder vertraging worden aangelegd en zal in 2001 klaar zijn. Daar gaat de gemeente Amsterdam van uit nadat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) daarvoor gisteren geld heeft toegezegd.

Uit de rijksbegroting bleek vorig jaar september nog dat de IJ-rail niet in het Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur en Transport 1998-2002 (MIT) was opgenomen. Daardoor dreigde de aanleg met twee tot vier jaar te worden vertraagd. Omdat in een overeenkomst tussen Amsterdam en drie bouwconsortia de aanleg van de IJ-rail als ontbindende voorwaarde is opgenomen, was de kans ook aanwezig dat heel IJburg vertraging zou oplopen.

Ook de noord-zuidlijn was niet in de begroting opgenomen. Deze nieuwe metrolijn gaat bijna twee miljard gulden kosten en de IJ-tram circa 350 miljoen gulden. Van beide projecten zou Verkeer en Waterstaat 95 procent betalen. Amsterdam was verbolgen over de handelwijze van het kabinet en sprak zelfs van “woordbreuk”. Amsterdam dreigde daarom het VINEX-akkoord 2005-2010, dat voorziet in de aanleg van grote aantallen nieuwe woningen nabij grote steden, niet te ondertekenen.

Probleem voor Jorritsma is dat ze weinig geld heeft, omdat de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn duurder uitvallen door milieumaatregelen. Voor de grote steden dreigen daardoor nieuwe woonwijken niet op tijd te worden ontsloten door goed openbaar vervoer. Het stadsbestuur van Utrecht klaagde ook al dat Jorritsma haar beloften niet waarmaakt en niet op tijd over de brug komt met geld voor een railverbinding met de nieuwe wijk Leidse Rijn.

Over de IJ-rail zei Jorritsma gisteren op een bijeenkomst in Amsterdam: “We hebben er al in geïnvesteerd met de Piet Heintunnel. Het geld komt er wel.” Ze sprak de verwachting uit dat dit jaar de eerste tranche geld overgemaakt kan worden. Ook over de noord-zuidlijn is Jorritsma positief, maar ze deed hierover niet zo'n harde toezegging als over de IJ-rail.

De medewerkers van het projectbureau IJburg zijn opgelucht over de toezegging. “Dit komt op een goed moment, omdat de contracten net zijn getekend”, zegt medewerker E. Hollander. Het projectbureau had het liefst gezien dat de IJ-rail gereed zou komen met de oplevering van de eerste woningen, maar dat zal niet meer lukken.

De eerste circa 4.000 woningen zullen eind 2000, begin 2001 gereed zijn, en de eerste fase van de IJ-tram ruim een jaar later.

In de periode 2000-2005 zullen 6.240 woningen worden gebouwd. In totaal komen op de eilanden van IJburg 18.000 huizen. Er zullen tussen 35.000 en 40.000 mensen komen te wonen. Voor het wonen op IJburg bestaat veel animo. Achtduizend mensen hebben zich op een lijst met belangstellenden laten plaatsen. Een informatie-avond moest gisteravond wegens grote belangstelling worden verplaatst naar een andere zaal.