Advocaten willen uitstel; Lewinsky gedagvaard voor verhoor

WASHINGTON, 10 FEBR. Monica Lewinsky is gedagvaard om donderdag te getuigen voor een grand jury in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Haar advocaten proberen uitstel van het verhoor af te dwingen, zolang deze vroegere stagiaire in het Witte Huis, met wie president Clinton een verhouding zou hebben gehad, geen volledige vrijstelling van rechtsvervolging krijgt.

Een van de advocaten van Clinton heeft de druk op onafhankelijke aanklager Kenneth Starr gisteren verder opgevoerd, door bij een rechtbank in Washington een formele klacht tegen Starr te deponeren. Vrijdag al kondigde deze advocaat, David Kendall, aan dat hij stappen zou ondernemen omdat Starrs kantoor informatie zou hebben laten uitlekken over de geheime zittingen van de grand jury, de kamer van onderzoek die nagaat of er voldoende bewijzen zijn voor een strafklacht.

Starr onderzoekt of de president een verhouding heeft gehad met Lewinsky, of hij haar heeft aangespoord daarover onder ede te liegen en of hij anderszins de rechtsgang heeft tegengewerkt. Starr heeft een onderzoek naar de lekken beloofd, maar hij wijst erop dat de informatie die de afgelopen weken via de pers in de openbaarheid is gekomen, ook van het Witte Huis afkomstig kan zijn.

Nieuwe feiten en aantijgingen over de affaire, en over de kleurrijke personages die erin optreden, blijven intussen bijna dagelijks naar buiten komen. Zo blijkt dat Linda Tripp, die haar gesprekken met Lewinsky over de vermeende verhouding opnam op bandjes die ze vervolgens aan Starr overhandigde, ook in nauw contact stond met de advocaten van Paula Jones. Daardoor konden zij Clinton, toen ze hem vorige maand onder ede verhoorden, gedetailleerde vragen over Lewinsky stellen.

Volgens een schriftelijke verklaring die Tripp onder ede heeft afgelegd, zou de verhouding tussen de president en de toenmalige stagiaire dateren van 15 november 1995. Die datum is opmerkelijk omdat de regering toen een ernstige crisis doormaakte. Wegens een conflict met het Witte Huis over de begroting weigerde het Congres tijdelijk het overheidsapparaat verder te financieren. Honderdduizenden ambtenaren moesten met verlof worden gestuurd. In het Witte Huis werden stagiaires ingeschakeld. Zo kwam Lewinsky van een postkamer in een dependance van het Witte Huis, terecht in de West Wing, waar zich ook de Oval Office bevindt.

Pagina 5: 'Avances waren niet onwelkom'

De rechter in de Paula Jones-zaak, Susan Webber Wright, blijkt ongebruikelijk intensieve assistentie te krijgen van haar man Robert, een jurist die hoogleraar is aan de universiteit van Arkansas. Deze Robert Wright vertelde gisteren in een vraaggesprek met The Washington Post hoe hij zijn vrouw helpt in haar besluitvormingsproces. Hij bespreekt de zaak niet alleen met haar, maar schrijft ook memoranda waaruit ze informatie put en hij was zelfs aanwezig bij een besloten bijeenkomst van zijn vrouw met de advocaten van Clinton en Jones.

Wright speculeert in het krantenartikel over de manier waarop zijn vrouw de zaak zal aanpakken. Hij zegt dat ze wil voorkomen dat het hele persoonlijke leven van de president in het proces aan de orde komt. “Ze zal geen parade van vrouwen toelaten in de rechtszaal”. Ook zegt hij over Clinton: “Alle berichten wijzen erop dat zijn avances (jegens Lewinsky) niet onwelkom waren - anders dan wat Paula Jones beweert”. Verder zegt hij: “Van wat ik gehoord heb, waren veel van Clintons vrouwen tevreden klanten”.

Susan Wright kent Clinton al sinds de jaren zeventig, toen zij in Arkanses rechten studeerde en bij de toenmalige docent Clinton een cursus zeerecht volgde. Deze week beslist ze over een tweede verzoek van Clintons advocaten om het proces van mei te vervroegen naar maart.

Een voormalige collega en vriendin van Lewinsky, Ashley Raines, heeft volgens Newsweek tegenover de grand jury getuigd over gedetailleerde beschrijvingen die Lewinsky haar gegeven zou hebben van haar vermeende verhouding met de president.