Rapportage Bakkenist 'niet uitgelekt'

DEN HAAG, 9 FEBR. Het rapport van onderzoeksbureau Bakkenist naar de verstoorde verhoudingen in het openbaar bestuur van Groningen, is “hoogstwaarschijnlijk” niet uitgelekt. Dit concludeert de rijksrecherche.

Naar aanleiding van het uitgelekte rapport stapte de Groningse korpschef Veenstra op. Wel heeft de journalist van RTV Noord die het rapport in de publiciteit bracht, G. de Boer, op 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van het openbaar ministerie te Groningen met twee leden van het parket gesproken. Aan deze twee zou De Boer nieuwe informatie hebben ontleend.

Hoofdofficier van justitie Daverschot had de twee medewerkers van de informatie voorzien. In zijn uitzending leek het alsof hij over het rapport beschikte. “Ik deel het oordeel van het college van procureurs-generaal dat de twee leden van het parket terughoudender hadden moeten reageren”, schrijft minister Sorgdrager (Justitie) in een vandaag verzonden brief aan de Kamer. Ze heeft het college gevraagd “geëigende actie te ondernemen jegens de betrokkenen”. Persofficier J. de Valk, met wie de journalist ook sprak tijdens de receptie, heeft inmiddels zijn functie neergelegd. Hij deed dit nadat bekend was geworden dat het OM in Groningen gesprekken met journalisten opnam.