Premier Blair wil bundeling van centrum-links

ROTTERDAM, 9 FEBR. De Britse premier Tony Blair wil met 'New Labour' de wereld in. In een interview zaterdag in The Guardian, naar aanleiding van zijn bezoek aan Washington, doet hij een voorstel voor een grote internationale conferentie van centrum-linkse partijen eind van dit jaar of begin volgend jaar.

“Het doel is om een centrum-linkse filosofie te formuleren en te herdefiniëren voor de wereld van vandaag”, zegt Blair in de Britse krant. Volgens Blair hebben de oude linkse partijen te weinig oog gehad voor de noodzaak tot verandering. De centrum-linkse internationale beweging die Blair voor ogen heeft moet zichzelf “in de voorhoede plaatsen van degenen die streven naar sociale veranderingen in een wereldeconomie”. Blair zou de beweging willen baseren op vijf principes. De financiën moeten op orde worden gehouden. De aandacht van het beleid moet worden verlegd van “interventie in de industrie en belastingen en uitgaven” naar onderwijs en infrastructuur. “We moeten hervormers zijn van het stelsel van sociale zekerheid, anders wordt dat door rechts ontmanteld”, aldus Blair, die verder wil dat regeringen streven naar openheid en decentralisatie, en zich moeten verzetten tegen “isolationisme van rechts”. Blair wil geen enkele partij bij voorbaat uitsluiten van deelname aan zo'n conferentie. “Ik wil beginnen met de ideologie die Labour en de Democraten [in de VS, red.] verbindt. Daarna wil ik het Angelsaksische gedachtegoed met betrekking tot deze ideeën en deze politiek samenbrengen met de Europese.”